Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων 2013-2014

 

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014  στο Σχολείο μας υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα τον πολιτισμό:                                                                                                                                                  

                      1. Παραδοσιακά επαγγέλματα

                         Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές του Τμήματος Δ2

                         Συντονίστρια:     Τάση Φωτεινή (δασκάλα της τάξης)

                         Συνεργάστηκαν: Καντήλας Εμμανουήλ (πληροφορική)

                                Κοντογεώργος Βασίλειος (εικαστικά)

                                Νέλλας Κων/νος (μουσική)

                                Καλαμάτα Αιμιλία (θεατρική αγωγή)

 

 Το πρόγραμμα "παραδοσιακά επαγγέλματα" παρουσιάστηκε από την κ. Τάση Φωτεινή στην επιμορφωτική Ημερίδα που διοργάνωσε ο κ. Σχολικός Σύμβουλος της 3ης περιφέρειας Φθιώτιδας στις 18 Ιουνίου 2014.

 

 

  

 2. Δρόμοι και πλατείες της πόλης μου…με ιστορία

    Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές του Τμήματος  Ε1

       Συντονίστρια:     Αριστερίδου Μαριγώ (δασκάλα της τάξης)

       Συνεργάστηκαν: Καντήλας Εμμανουήλ (πληροφορική)

                                    Κοντογεώργος Βασίλειος (εικαστικά)

                                    Νέλλας Κων/νος (μουσική)

                                    Στόγια Ιουλία (φυσική αγωγή)

                                                   Καλαμάτα Αιμιλία (θεατρική αγωγή