Κατασκευασμένες ανάγκες: Εμφιαλωμένο νερό

 

Η Η Ιστορία ΤΟΥ εμφιαλωμένου Νερού   εδω

 

 

Ένα πιθανό βοήθημα για εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

 

Επισκεφτείτε το The Story of Stuff στο Έργο: http://www.storyofstuff.org

 

και το http: //act.storyofstuff.org/page/s/ma ...

 

Για την ιδιωτικοποίηση του νερού δείτε: http :? //www.youtube.com/watch χαρακτηριστικό

 

Πρόεδρος Nestle: «το νερό δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα»:  http://www.savegreekwater.org/?p=2286