Αναλυτικά Προγράμματα

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά ανά θεματική ενότητα.

Υλικό για Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, τάξεις δημοτικού για αξιοποίηση εντός και εκτός τάξης.

1. Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού

http://bit.ly/2fIhsW8

2. Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού

http://bit.ly/2fIuZ1w

3. Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού

http://bit.ly/2fHzifi

4. Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

http://bit.ly/2eZiXiH

http://anoixtosxoleio.weebly.com/ (8ο Δημ. Σχ. Νάουσας)

http://eclass31.weebly.com/ (31ο Δημ. Σχ. Περιστερίου)

...